Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/JAK Z SUKCESEM PRZEJŚĆ NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ?

JAK Z SUKCESEM PRZEJŚĆ NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ?

16 Lutego 2021

1 marca 2021 r. o godz. 8.00 rozpoczyna się nabór do oleśnickich szkół podstawowych.

Aby bez problemów przejść proces rekrutacji, prosimy postępować zgodnie z instrukcją.

26 lutego 2021 r. szkoły udostępnią na swoich stronach internetowych i w systemie NABO ofertę jednostki oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

Przed złożeniem wniosku Rodzic tworzy konto. W tym celu należy:

 • wejść na stronę: https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/
 • wybrać przycisk „Załóż konto/zaloguj”,
 • wpisać login do konta, którym jest nr PESEL dziecka,
 • wpisać hasło do konta, które jest nadawane przez rodzica/opiekuna (UWAGA: hasło należy zachować do swojej wiadomości, ponieważ jest niezbędne w celu późniejszego logowania).
 1. Rodzic wprowadza dane do wniosku (w przypadku dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły) lub zgłoszenia (w przypadku dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły) w systemie- https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/

lub

wypełnia wniosek/zgłoszenie udostępnione w szkole podstawowej w Oleśnicy w wersji papierowej

(od 1 marca od godz. 8.00 do 12 marca 2021 r.)

 1. Rodzic dostarcza wydrukowany wniosek/zgłoszenie wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi prawdziwość podanych we wniosku informacji do szkoły pierwszego wyboru.

(od 1 marca do 12 marca  2021 r. do godz. 15.00)

 1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, ponadto przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej dokonuje czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 (od 1 marca do 31 marca 2021 r.)

 1. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

(8 kwietnia 2021 r. godz.13.00) (w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce)

 1. Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia poprzez podpisanie oświadczenia.

(od 8 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00)

 1. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

(19 kwietnia 2021 r. godz. 13.00) (w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce)

 1. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

(od 16 sierpnia 2021 r. godz. 16.00 do 20 sierpnia 2021 r.),

 1. Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy dzieci przyjętych z rekrutacji uzupełniającej.

(27 sierpnia 2021 r. godz. 13.00)

 

do góry