Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W OLEŚNICY

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W OLEŚNICY

31 Marca 2021

BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W OLEŚNICY

Oferty należy składać do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00:

w wersji papierowej - do Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, Rynek - Ratusz, pok. 304, w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy”  W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Sekretariatu Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy.

 w postaci elektronicznej - na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /v3s625vkqm/SkrytkaESP lub /v3s625vkqm/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

do góry