Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/KRYTERIA REKRUTACJI DO OLEŚNICKICH PRZEDSZKOLI

KRYTERIA REKRUTACJI DO OLEŚNICKICH PRZEDSZKOLI

15 Lutego 2021

DZIECI PRZY STOLIKU

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów

zamieszkałych na obszarze Miasta Oleśnicy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc proces rekrutacji przebiega w trzech etapach:

pierwszy etap - kandydat spełnia jedno z kryteriów zapisanych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2):

Wielodzietność rodziny kandydata.

Niepełnosprawność kandydata.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

drugi etap - następuje w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne przedszkola. Wówczas brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2021 r.:

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata do przedszkola oboje pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata do przedszkola.

Rodzeństwo kandydata do przedszkola w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub/i kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolupierwszego wyboru lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola pierwszego wyboru.

Rozliczanie się z tytułu aktualnego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miasta Oleśnicy (podatek dochodowy PIT oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Kandydat do przedszkola z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny lub kandydat, którego rodzina korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kandydat do przedszkola poddany został szczepieniom ochronnym określonym w § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub lekarskie badania kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Kandydat do przedszkola uczęszczał do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.

trzeci etap jest przeprowadzany w drugiej połowie sierpnia w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, tak zwana rekrutacja uzupełniająca.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-02-15 Uchwała w sprawie kryteriów
ilość pobrań: 54
Uchwała w sprawie kryteriów 0,95MB zobacz

do góry