Fundusze Europejskie
Strona główna/Rekrutacja/Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Rekrutacja 2020/2021 [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka klasa sportowa
ilość pobrań: 107
Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka klasa sportowa 113.97KB zobacz
pdf 2020-03-21 Zasady rekrutacji do przedszkoli
ilość pobrań: 105
Zasady rekrutacji do przedszkoli 140.89KB zobacz
pdf 2020-03-21 Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka klasa dwujęzyczna
ilość pobrań: 104
Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka klasa dwujęzyczna 114.03KB zobacz
pdf 2020-03-21 Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka klasa I
ilość pobrań: 102
Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka klasa I 143.86KB zobacz
pdf 2020-03-21 Zasady składania wniosków klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 1
ilość pobrań: 104
Zasady składania wniosków klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 105.77KB zobacz
pdf 2020-03-21 Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka przedszkole publiczne/oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych
ilość pobrań: 102
Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka przedszkole publiczne/oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych 125.91KB zobacz
pdf 2020-03-21 Zasady składania wniosków klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 7
ilość pobrań: 104
Zasady składania wniosków klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 7 106.26KB zobacz
Kategoria: Regulamin naboru żłobek [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Regulaminem naboru do Żłobka Miejskiego
ilość pobrań: 120
Regulaminem naboru do Żłobka Miejskiego 236.83KB zobacz
Kategoria: Załączniki do wniosku - Rekrutacja do żłobka miejskiego [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka miejskiego
ilość pobrań: 111
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka miejskiego 31.41KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego / działalności gospodarczej
ilość pobrań: 106
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego / działalności gospodarczej 87.21KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
ilość pobrań: 106
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 66.13KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o dalszym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka miejskiego w Oleśnicy
ilość pobrań: 107
Oświadczenie o dalszym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka miejskiego w Oleśnicy 66.84KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie owcześniejszym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka miejskiego w Oleśnicy
ilość pobrań: 104
Oświadczenie owcześniejszym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka miejskiego w Oleśnicy 72.48KB zobacz
Kategoria: Regulamin naboru przedszkola [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich
ilość pobrań: 110
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich 346.01KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II
ilość pobrań: 107
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II 495.14KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
ilość pobrań: 87
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 287.04KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego
ilość pobrań: 97
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego 355.98KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich
ilość pobrań: 107
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich 503.97KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego
ilość pobrań: 99
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego 332.76KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru do publicznego przedszkola "Zielone Ogrody"
ilość pobrań: 113
Regulamin naboru do publicznego przedszkola "Zielone Ogrody" 218.72KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli w Oleśnicy
ilość pobrań: 107
Regulamin przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli w Oleśnicy 317.02KB zobacz
Kategoria: Załączniki do wniosków - Rekrutacja do oddziału przedszkolnego [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie szkoły
ilość pobrań: 110
Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie szkoły 65.24KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie potwierdzającego naukę lub zamiar nauki rodzeństwa kandydata w szkole pierwszego wyboru w kolejnym roku szkolnym
ilość pobrań: 106
Oświadczenie potwierdzającego naukę lub zamiar nauki rodzeństwa kandydata w szkole pierwszego wyboru w kolejnym roku szkolnym 83.83KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie, że rodzice/prawni opiekunowie lub rodzeństwo są absolwentami szkoły
ilość pobrań: 80
Oświadczenie, że rodzice/prawni opiekunowie lub rodzeństwo są absolwentami szkoły 70.85KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
ilość pobrań: 91
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 71.4KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do oddziału przedszkolnego.
ilość pobrań: 92
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do oddziału przedszkolnego. 74.32KB zobacz
pdf 2020-03-21 Potwierdzenie woli przyjęcia
ilość pobrań: 97
Potwierdzenie woli przyjęcia 104.96KB zobacz
Kategoria: Załączniki do wniosków - Rekrutacja do przedszkola [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Deklaracja o kontynuacji
ilość pobrań: 103
Deklaracja o kontynuacji 186.09KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie wielodzietność
ilość pobrań: 105
Oświadczenie wielodzietność 101.88KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
ilość pobrań: 105
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 101.71KB zobacz
pdf 2020-03-21 Kontynuacja nauki przez rodzeństwo absolwenta
ilość pobrań: 106
Kontynuacja nauki przez rodzeństwo absolwenta 111.31KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy
ilość pobrań: 108
Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy 111.96KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie szczepienia
ilość pobrań: 106
Oświadczenie szczepienia 141.12KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie żłobek
ilość pobrań: 106
Oświadczenie żłobek 104.92KB zobacz
pdf 2020-03-21 Potwierdzenie woli przyjęcia
ilość pobrań: 103
Potwierdzenie woli przyjęcia 104.96KB zobacz
Kategoria: Regulaminy naboru do klas I szkół podstawowych [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego
ilość pobrań: 112
Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego 318.28KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich
ilość pobrań: 113
Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich 756.6KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romana Podoskiego
ilość pobrań: 115
Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romana Podoskiego 337.23KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
ilość pobrań: 115
Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 276.97KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II
ilość pobrań: 114
Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II 519.7KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich
ilość pobrań: 114
Regulamin naboru - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich 288.14KB zobacz
Kategoria: Załączniki do wniosków - Rekrutacja do 1 klasy [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie potwierdzające naukę lub zamiar nauki rodzeństwa kandydata w szkole pierwszego wyboru w kolejnym roku szkolnym
ilość pobrań: 89
Oświadczenie potwierdzające naukę lub zamiar nauki rodzeństwa kandydata w szkole pierwszego wyboru w kolejnym roku szkolnym 194.63KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie,że rodzice/prawni opiekunowie lub rodzeństwo są absolwentami szkoły
ilość pobrań: 115
Oświadczenie,że rodzice/prawni opiekunowie lub rodzeństwo są absolwentami szkoły 193.74KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
ilość pobrań: 104
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej 205.56KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
ilość pobrań: 101
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 206.71KB zobacz
pdf 2020-03-21 Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 (wzór)
ilość pobrań: 111
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 (wzór) 175.08KB zobacz
pdf 2020-03-21 Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 (wzór)
ilość pobrań: 110
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 (wzór) 172.5KB zobacz
do góry