Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miasta Oleśnicy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Urzędem poprzez:

  1. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy (parter - boczne wejście, tel.: +48 71 798 21 00, e-mail: , fax: +48 71 798 21 17
  2. Sekretariat Burmistrza (główne wejście - II piętro, tel.: +48 71 798 21 03, e-mail: , fax: + 48 71 798 21 17

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd (np. e-mailem, faksem) 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

do góry