Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Nowy projekt współfinansowany ze środków UE w (..)

Nowy projekt współfinansowany ze środków UE w oleśnickich szkołach podstawowych

21 Lutego 2022

Projekt skierowany jest do kilkuset uczniów ze wszystkich 7 publicznych szkół z miasta Oleśnicy.

Na potrzebę jego realizacji wskazuje diagnoza potrzeb uwzględniająca aktualne problemy i potrzeby uczniów, związane m.in. z negatywnymi skutkami wywołanymi epidemią COVID-19, w tym deficytami spowodowanymi długotrwałym okresem nauki zdalnej. Zastosowanie działań pozwoli zniwelować deficyty edukacyjne uczniów, przezwyciężyć trudności w nauce, przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym (agresji, wyłączeniu społecznemu) i nadmiernemu korzystaniu z mediów elektronicznych.

Proces niwelowania sutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym braków i trudności spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, zapewniony zostanie poprzez:

realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych, organizację warsztatów emocjonalno-społecznych w formie hortiterapii, wyjazdy edukacyjne m.in. do ZOO.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

do góry