Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/REKRUTACJA DO KLAS I OLEŚNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REKRUTACJA DO KLAS I OLEŚNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

15 Lutego 2021

czarna tablica z napisem i przyborami

 

Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do szkół przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Na ich wniosek naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Zgodnie z art. 36 ust 2 Prawa oświatowego należy do wniosku dołączyć oświadczenie rodziców o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo opinię stosownej poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2021 r. o godz. 8.00.

do góry