Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH (..)

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

17 Lutego 2021

dzieci przy stole piszą

 

Do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów

zamieszkałych na obszarze Miasta Oleśnicy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc proces rekrutacji przebiega w trzech etapach:

pierwszy etap - kandydat spełnia jedno z kryteriów zapisanych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2):

wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

drugi etap - brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2021 r.:

Kandydat do oddziału przedszkolnego mieszka przynajmniej z jednym rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie szkoły

Rodzeństwo kandydata do oddziału przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w wybranej przez kandydata szkole

Kandydat do oddziału przedszkolnego pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny lub jego rodzice korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej w formie pracy socjalnej

Rodzice/opiekunowie prawni lub rodzeństwo kandydata do oddziału przedszkolnego są absolwentami szkoły

trzeci etap jest przeprowadzany w drugiej połowie sierpnia w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, tak zwana rekrutacja uzupełniająca

Szczegółowe informacje wraz z punktacją za poszczególne kryteria zapisane zostały w Uchwale Rady Miasta Oleśnicy z 28 stycznia 2021 r.

do góry