Fundusze Europejskie
Strona główna/Rekrutacja/Rekrutacja przedszkola

Rekrutacja przedszkola

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

17 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 rozpocznie się proces przyjmowania wniosków do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych w rekrutacji uzupełniającej, na rok szkolny 2020/2021. 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych odbywa się w systemie elektronicznym, do którego linki udostępnione są w naszym portalu

Kryteria i harmonogramy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych zostały opublikowane w naszych ogłoszeniach: https://www.zosolesnica.pl/aktualnosci/index/Instrukcja-rekrutacji-20202021/idn:4 

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka 
przedszkole publiczne/oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych

Termin Etap rekrutacji w systemie Działania rodzica
do 17 sierpnia 2020 r. Wprowadzenie oferty  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z podaniem liczby wolnych miejsc 1.       Zapoznanie się z ofertą na https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl  
od 17 sierpnia
godz. 16.00
do  20 sierpnia 
do godz. 8.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.       Wypełnienie w systemie wniosku o przyjęcie dziecka lub uzupełnienie danych w wersji papierowej (wniosek dostępny https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl lub w przedszkolu/szkole podstawowej): - wybrać przycisk „Wypełnij wniosek”, - wpisać login do konta, którym jest nr PESEL dziecka, - wpisać hasło, które jest nadawane przez rodzica/opiekuna (UWAGA: hasło należy zachować do swojej wiadomości, ponieważ jest niezbędne w celu późniejszego logowania), - wypełnić wniosek
2.       Skompletowanie niezbędnych załączników. 3.       Złożenie w palcówce wydrukowanego z systemu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
26 sierpnia, godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka 
systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce
od 26 do 27 sierpnia  2020 r. 
(do godz. 15:00)
Złożenie pisemnego potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia w przedszkola/oddziału przedszkolnego
28 sierpnia 2020 r. (do godz. 13:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Sprawdzenie informacji o przyjęciu dziecka 
systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce

 Jeśli jednak dziecko nie zakwalifikuje się, zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zasady rekrutacji do przedszkoli

  1. Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest na wolne miejsca.
  2. Informację o liczbie wolnych miejsc nadany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor przedszkola na Portalu Edukacyjnym Miasta Oleśnica https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl. Informacja podawana jest przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez dzieci uczęszczające już do przedszkola.
  3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora przedszkola.
  4. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica przyjmowane są dzieci od 3 roku życia (tj. urodzone w 2017 r.) zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
  5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka złożony w wersji elektronicznej lub papierowej w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru,przy czym dziecko może być zgłoszone do trzech przedszkoli, korzystające jednego wniosku.
  6. Nabór uzupełniający prowadzony jest w okresie od 17 do 20 sierpnia 2020 r.
  7. Wniosek o przyjęcie - nabór elektroniczny - dla wszystkich zainteresowanych jest dostępny na Portalu Edukacyjnym Miasta Oleśnica - www.e-oswiata.olesnica.pl .
  8. Regulaminy Przyjęć do Przedszkoli orazwzory oświadczeń i deklaracji, które należy dołączyć do wniosku będą dostępnena stronie https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl .
  9. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń wniosków.
Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulamin naboru przedszkola
pdf 2020-03-21 Regulamin przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli w Oleśnicy
ilość pobrań: 107
Regulamin przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli w Oleśnicy 317.02KB zobacz
pdf 2020-03-21 Regulamin naboru do publicznego przedszkola "Zielone Ogrody"
ilość pobrań: 113
Regulamin naboru do publicznego przedszkola "Zielone Ogrody" 218.72KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego
ilość pobrań: 99
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego 332.76KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich
ilość pobrań: 107
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich 503.97KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego
ilość pobrań: 97
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego 355.98KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
ilość pobrań: 87
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 287.04KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II
ilość pobrań: 107
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II 495.14KB zobacz
pdf 2020-03-21 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich
ilość pobrań: 110
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich 346.01KB zobacz
do góry