Fundusze Europejskie
Strona główna/Rekrutacja/Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

 6 maja 2024 r. o godz. 8.00 rozpocznie się przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. 

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych zostały opublikowane w Uchwale Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2021 r.

Harmonogramy rekrutacji znajdują się Zarządzeniu Burmistrza Oleśnicy.

Udział w rekrutacji będzie możliwy  tutaj.

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka?

klasa I

Termin Etap rekrutacji w systemie Działania rodzica
do 30.04.2024r. Wprowadzenie oferty szkoły podstawowej z podaniem liczby wolnych miejsc Zapoznanie się z ofertą na https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/
od 06.05 do 13.05.2024 r.
godz. 15.00
Złożenie Zgłoszenia do szkoły           

1. Wypełnienie w systemie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka lub uzupełnienie danych w wersji papierowej (zgłoszenie/wniosek dostępny https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/  lub w szkole podstawowej).
- wybrać przycisk „Wypełnij wniosek”,
- wpisać login, którym jest PESEL dziecka
- wpisać hasło, które jest nadawane przez rodzica/opiekuna (UWAGA: hasło należy zachować do swojej wiadomości, ponieważ jest niezbędne w celu późniejszego logowania). 
wpisać wymagane dane
2. Skompletowanie niezbędnych załączników.
3. Złożenie w palcówce wydrukowanego z systemu zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami.

18.06.2024r. 
godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka (sprawdzenie w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce)
od 18.06 do 20.06.2024r. 
(do godz. 15.00)
Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły Złożenie potwierdzenia woli nauki w szkole.

 

do góry