Fundusze Europejskie
Strona główna/Rekrutacja/Rekrutacja Żłobek Miejski

Rekrutacja Żłobek Miejski

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

 06 maja 2024 r. o godz. 8.00 rozpocznie się proces przyjmowania wniosków do Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2024/2025. 

Rekrutacja ta odbywa się w systemie elektronicznym, do którego linki udostępni się tutaj.

Kryteria i harmonogramy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych zostały opublikowane w naszych ogłoszeniach.

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka do Żłobka Miejskiego

Termin

Etap rekrutacji w systemie

Działania rodzica

30.04.2024 r. godz. 16.00

Wprowadzenie oferty z podaniem liczby wolnych miejsc

1.       Zapoznanie się z ofertą na https://nabory-zlobki.e-oswiata.olesnica.pl/

od 06.05
do 13.05
godz.
8.00-15.30

Złożenie wniosku o przyjęcie do Żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.       Wypełnienie w systemie wniosku o przyjęcie dziecka lub uzupełnienie danych w wersji papierowej (wniosek dostępny https://nabory-zlobki.e-oswiata.olesnica.pl/ lub w Żłobku):
- wybrać przycisk „Wypełnij wniosek”,
- wpisać login do konta, którym jest nr PESEL dziecka,
- wpisać hasło, które jest nadawane przez rodzica/opiekuna (UWAGA: hasło należy zachować do swojej wiadomości, ponieważ jest niezbędne w celu późniejszego logowania),
- wypełnić wniosek
2.       Skompletowanie niezbędnych załączników. 3. Złożenie w palcówce wydrukowanego z systemu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

18.06.2024 r.
godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka 
systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce

od 18.06. do 20.06.2024 r. 
godz.
8.00-15.30

Złożenie pisemnego potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do Żłobka

Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia 

24.06.2024 r. godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Sprawdzenie informacji o przyjęciu dziecka w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce

 Zasady rekrutacji do przedszkoli

  1. Rekrutacja do Żłobka Miejskiego prowadzona jest na wolne miejsca.
  2. Informację o liczbie wolnych miejsc nadany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor Żłobka Miejskiego na Portalu Edukacyjnym Miasta Oleśnica. Informacja podawana jest przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie opieki żłobkowej przez dzieci uczęszczające już do żłobka.
  3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora Żłobka.
  4. Do żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Oleśnica przyjmowane są dzieci, które na 1 września 2023 r. mają ukończony 18 miesiąc życia, zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
  5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka złożony w wersji elektronicznej lub papierowej w sekretariacie Żłobka.
  6. Nabór prowadzony jest w okresie od ... maja do ... maja 2024 r.
  7. Wniosek o przyjęcie - nabór elektroniczny - dla wszystkich zainteresowanych będzie dostępny na Portalu Edukacyjnym Miasta Oleśnica - www.e-oswiata.olesnica.pl .
  8. Regulaminy przyjęć do Żłobka oraz wzory oświadczeń i deklaracji, które należy dołączyć do wniosku, będzie dostępny na stronie Rekrutacja (olesnica.pl)
  9. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń wniosków.

 

 

do góry